Achtergronden en toelichting n.a.v. De Volkskrant pers artikel – 14 september 2013 – Raimond Nicodem

Het Volkskrant artikel – 14 September 2013

achtergronden-en-toelichting-nav-de-volkskrant-pers-artikel-14-september-2013-raimond-nicodemOp zaterdag 14 september 2013 publiceerde De Volkskrant een aantijging wegens gesuggereerd overmatige declaratie- en graaigedrag over Raimond Nicodem, directeur van Nicodem Management Consulting, welke in opdracht van de Raad van Toezicht van Stichting Humanitas DMH orde op zaken aan het stellen was na een bestuurscrisis, in combinatie met een verlieslatend resultaat en de moeizaam lopende transitie naar de WMO binnen deze Stichting Humanitas DMH te Nieuwegein.

Dit Volkskrantartikel werd (helaas) klakkeloos en automatisch (dus zonder hoor/wederhoor) overgenomen door alle Nederlandse media en werd even kritiekloos en groots veroordeeld door de politiek (Martin van Rijn – VWS, Ronald Plasterk – Algemene Zaken, van Gerven – SP) en op de vele sociale media.

WNT-onderzoek

Artikel leidde tot een anonieme melding “Potentiële WNT-overtreding”

Deze subversieve berichtgeving in De Volkskrant inzake de vermeende (te) hoge beloning van interim bestuurder hebben geleid tot een anonieme melding, op 14 september 2013 gedaan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Algemene Zaken (AZ).

Deze melding betrof een mogelijke overtreding bij Stichting Humanitas DMH van de Wet Normering Topinkomens (WNT) inzake bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Deze anonieme melding heeft geleid tot een gedetailleerd feitenonderzoek door toezichthouder CIBG van het Ministerie van VWS.

Uitkomsten officieel onderzoek weerleggen aantijgingen volkomen

Naar aanleiding van de berichtgeving is een uitgebreid onderzoek gedaan, uitgevoerd door het CIBG van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Conclusie van het CIBG:

De opdracht werd volledig binnen de regels van de WFT uitgevoerd. Ook werd de opdracht binnen de veel strengere BBZ-code (Beloning Bestuurders in de Zorg) uitgevoerd.

Er is formeel aangetoond dat er niet buiten de marktkaders geopereerd is. Ook vakinhoudelijk zijn er geen negatieve opmerkingen gemaakt.  

WNT-onderzoek – resultaten 30 oktober 2013

De toezichthouder van het Ministerie van VWS, het CIBG, heeft volledig onderzoek gedaan en in haar rapportage vastgesteld dat er geen enkele sprake is van overtreding van de WNT, noch door Raimond Nicodem in casu Nicodem Management Consulting BV, noch door de Raad van Toezicht van Stichting Humanitas DMH.

Begeleidende brief van 30 oktober 2013 inzake het onderzoeksrapportage Ministerie van VWS – Toezichthouder CIBG – Dr. Ir. G.J.M.W. Arkesteijn, directeur (lees hier…)


Deze debatten slaan altijd door naar selectieve verontwaardiging

De Tilburgse bedrijfsethicus Dubbink schrijft dat dit soort debatten altijd doorslaan naar selectieve verontwaardiging en selectief gebruik van marktuitkomsten. Dubbink stelt dat Nederlanders zich ten diepste laten kennen als mensen die niet kunnen en willen leven in een marktsamenleving (lees artikel…).

Voor de achtergronden, context en feitenrelaas van de opdracht en de toedracht van de afronding…(lees meer…)


Brabants Dagblad

Schijndelse interim-bestuurder Nicodem BV ‘zoekt conflictsituaties op’

SCHIJNDEL – 17 september 2013

Nicodem Management Consulting BV ‘adviseert en ondersteunt organisaties op een geheel eigen manier in het realiseren van doorbraken bij grote besturings- en veranderingsvraagstukken’.

Zo omschrijf het bedrijf zichzelf op de ‘eigen’ website. Op de site is te lezen dat ‘Gordiaanse knopen, complexe problematiek en uitdagingen, hoe groot dan ook’, met ‘vooruitziende blik op transparante manier worden ontward en tot behapbare materie gekneed’. Nicodem Consulting is ‘spin in het web tussen bestuurder, toezichthouder, medezeggenschap en andere belangrijke stakeholders en heeft hierin een lang en duurzaam trackrecord’.

Raimond Nicodem heeft ‘een praktische instelling in combinatie met een hoog conceptueel niveau en een hoge bestuurlijke gevoeligheid’. Hij is ‘als goede doorvertaler naar de praktijk gewendom in complexe en politiek geladen omgevingen te werken, zaken in beweging te krijgen en daarbij resultaten te boeken’.

VGZ Zorgverzekering is vol lof over de adviserende rol die Raimond Nicodem vervulde. Boudewijn’ Dessing, voorzitter van de Raad van Bestuur van VGZ, vindt dat hij problemen ‘effectief kan aanpakken’. “Op de een of andere manier weet hij de spanning uit een gesprek te halen. Binnen onze organisatie heb ik gezien hoe hij in een paar stappen iedereen bij de les haalt en laat voelen hoe noodzakelijk een moeilijke ingreep is.”

Ook complimenten van Paul Engelsman van de ondernemingsraad binnen de VGZ-IZA Groep. Volgens Engelsman zoekt Nicodem ‘conflictsituaties op, met als doel op problemen te kunnen anticiperen’.