Curriculum

Sinds zijn vervroegde pensionering in oktober 2021, heeft Raimond Nicodem de opgedane kennis en ervaringen uit zijn werkzame bestaan beschreven op deze site.

Zoals hij zelf aangeeft: voorzien van een “vat vol” aan kennis en ervaring, geeft hij nu gastcolleges en draagt hij alleen en selectief bij aan strategische begeleiding van seniore staf, die hem hiervoor persoonlijk benaderen. 

Als men echt wil dat er wat moet gebeuren en weet niet hoe, dan word ik enthousiast en kan samen bergen verzetten.

Raimond Nicodem – Oktober 2021

Kern in niet-alledaagse zaken

Raimond’s expertise heeft altijd gelegen in het aanpakken en oplossen van lastige ‘issues’. Deze ‘issues’ heben altijd één ding met elkaar gemeen gehad: ze zijn vaak politiek geladen en, als gevolg van hoge weerstand, lastig tot resultaat te brengen. Hij bedacht nieuwe, creatieve concepten en positioneringen voor dergelijkezaken en bereidde bedrijven op die manier voor op veranderingen die zich aandienden. Zijn kracht ligt in het altijd op zoek zijn naar een oplossing én die oplossing ook handen en voeten geven.

Oog voor bedrijf en mens

Het bereiken van resultaten met een goed oog voor zowel het bedrijf als de menselijke factor leidde altijd tot grote tevredenheid bij klanten. De stijl van Raimond Nicodem als adviseur en bestuurder is altijd betrokken, persoonlijk en onafhankelijk geweest. Zijn hoge conceptuele niveau zorgt ervoor dat hij constant op zoek is naar de vragen achter de vragen en de problemen achter de problemen, waardoor hij meerdere stappen vooruit kan denken.

Competenties

Raimond’s kracht was om zaken zo praktisch mogelijk te maken, zodat alle betrokken partijen konden begrijpen wat er gebeurde en een complex probleem in hapklare brokken gesmeed kon worden. Op deze manier kon een gezamenlijke route bepaald worden die kansrijk en succesvol was en zo tot positief effect leidde.

Uitgebreide werkervaring

Schets van internationale werkervaring van Raimond Nicodem. Per bedrijf wordt een bondige beschrijving gegeven van de activiteiten en verantwoordelijkheden:

40 jaar internationale kennis

Bovenstaande werkzaamheden vormden de focus van zijn bedrijf ‘Nicodem & Company’, wat eind eind 2002 opgericht werd en succesvol heeft geopereed tot eind september 2021. Als Chief Executive bracht hij daarmee haast 40 jaar internationale kennis en ervaring in senior management en executive functies met zich mee. Hier kon ieder bedrijf, klein of groot, gebruik van maken.

Raimond geeft af en toe gastcolleges aan Hogescholen en Universiteiten. Raimond is tevens verbonden geweest aan de Business School TIAS van de Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij Masterclasses over actuele en impactvolle ontwikkelingen doceerde.

Externe profielen

Achtergrond

Raimond Nicodem bracht zijn jeugd door in Rotterdam, waar hij in 1981 de Christelijke MTS – Studierichting Electronica afrondde en naar Den Haag ging om Hogere Informatica te studeren aan de ‘HTS Wegastraat’. Hogere Informatica was toentertijd een net nieuw gestarte opleiding aan de HTS.

Naast informatie analyse, administratieve organisatie, systeembouw en wiskunde, lag de nadruk meer op de sociale aspecten en de effecten van automatisering in plaats van op het technische aspect van hoe computers feitelijk opgebouwd zijn.

Inormatiekunde en Informatisering

Informatiekunde en informatisering besloegen maar een klein deel van het onderwijs en de focus lag op het leren van datgene wat ten grondslag ligt aan informatica en informatieanalyse. Door zijn opleiding kan Nicodem huidige technologische innovaties plaatsen in een historisch perspectief, wat hij als een groot voordeel ervaart. Hij vergelijkt dit met de huidige maatschappij, waarin veel zaken met betrekking tot informatica te veel als vanzelfsprekend worden aangenomen, omdat de nadruk minder ligt op de sociale aspecten en organisatie achtergrond.

Nederlands Recht & Electronic Commerce

Na de afronding van de opleiding ‘Hogere Informatica’ besloot Raimond Nicodem ‘Nederlands Recht’ te studeren aan de ‘Open Universiteit Nederland’.

Tussen 1999 en 2001 behaalde Nicodem tevens zijn postdoctorale opleiding ‘Electronic Commerce’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier leerde hij over de marketing en positionering van ‘Electronic Commerce’ vanuit een juridisch perspectief. Dit ging voornamelijk over betalingsverkeer, beveiliging en datamanagement. Hoewel het al ruim 15 jaar geleden is dat Nicodem deze opleiding volgde, is het volgens hem nog steeds actueel. “De techniek is vooruit geschreden en de markt heeft een enorme dynamiek gekregen.

Organisaties teveel stilgestaan

Toch hebben veel organisaties relatief gezien stilgestaan en is er weinig gedaan met de vele mogelijkheden met betrekking tot klantbediening en technologische ontwikkelingen in de afgelopen decennia. Pas nu beginnen bedrijven hier voorzichtig mee op een doelmatige manier te experimenteren”, aldus Nicodem. Volgens hem staat dit in contrast met de vlucht die de techniek heeft genomen en de volwassenwording van de markt, wat het gevolg is van het feit dat organisaties te traditioneel blijven. Om dit te bewerkstelligen is een omslag nodig, iets wat van meet af aan de focus is geweest van zijn werkzaamheden.