Chief Executive | Nicodem & Company

Nicodem & Company | 2003 – oktober 2021

Het jaar 2003 was tevens de tijd waarin hij zijn huidige bedrijf ‘Nicodem & Company’ oprichtte. Tussen 2004 en 2006 werd Nicodem programmamanager bij VGZ, waar hij de strategische focus van het bedrijf neerzette voor de komende vijf jaar. Tussen 2007 en 2015 werkte Nicodem voor verschillende bedrijven zoals ‘VGZ’, ‘Univé’, ‘Humanitas DMH’, ‘Oracle’, ‘Accenture’ en ‘BearingPoint’, waarbij hij zich bij alle functies bezig hield met strategie en consultancy. Nicodem was tussen 1997 en 2003 partner bij ‘KPMG’. Deze werkzaamheden vormen de focus van zijn eigen bedrijf ‘Nicodem & Company’.

Bij ‘Nicodem & Company’ hield Raimond Nicodem zich bezig met consultancy in de strategische hoek. Hij dacht nieuwe concepten en positioneringen uit die de voorbode zijn van grote veranderingen binnen specifieke bedrijven. Als programma directeur leidde hij deze veranderingen in opdracht van directie en bestuur van zijn clienten.

De rode draad bij zijn werkzaamheden was om lastige situaties, die vaak politiek beladen zijn en waarbij een hoop weerstand bestaat, in beweging te krijgen. Het was daarbij zijn taak om een brug te vinden tussen de knelpunten die dit met zich meebrengt en het implementeren van een nieuwe strategie. De focus lag op de mens-factor, wat Nicodem zelf beschouwt als de sleutel van het succes. Door respect te hebben voor de omgeving en de cultuur van het bedrijf, komt hij al vrij snel tot ‘speaking terms’ met alle betrokken partijen.

Op deze manier kon een ‘vastgeroest’ bedrijf tot bloei komen met behulp van coaching en kunnen prestaties neergezet worden met ‘eigen’ mensen. Dit gold voor zowel grote bedrijven als voor MKB’s.

Nicodem & Company adviseerde organisaties op het gebied van beleid, ontwerp, inrichting en ondersteuning van hun primaire processen en de daarmee gepaard gaande besturings-, veranderingsvraagstukken en de implementatie hiervan. Grote en middelgrote organisaties kunnen putten uit onafhankelijke, ruime ervaring op deze terreinen, opgedaan in een groot aantal branches en bij gerenommeerde bedrijven en instellingen.

Specialiteit zijn problemen, fricties in het bedrijf, spanningen in de bestuurslaag of tussen de bestuurslagen onderling, continue weerbarstigheid in de dialoog met bijvoorbeeld de ondernemingsraad. Gordiaanse knopen en schier onontwarbare complexe problematiek worden tot behapbare materie gekneed, oplossingsrichtingen geduid, transparant en daadkrachtig uitgevoerd.

Ervaringen, opgedaan in complexe verandertrajecten, fusies en de-integraties, worden gebundeld in een praktische, op maat gesneden aanpak. Door de pragmatische werkvorm wordt aan de oplossingsrichtingen handen en voeten gegeven om zo te komen tot een uniek resultaat. Eigen personeel van de organisatie wordt enthousiast ingezet op de juiste plekken, zodat synergie en regie hand in hand gaan. Hierdoor blijft de kennis ook achter in de organisatie na afronding van een traject.

Belangrijke zaken worden met elkaar gedeeld: passie, drive, focus op resultaat, en haast grenzeloos vermogen tot realisatie.