Harmonisering en uniformering primaire processen

Doelstelling harmonisering en uniformering

RaimondHarmonisering en uniformering bedrijfsprocessen na fusieJHarmonisering en uniformering bedrijfsprocessen na fusie gaf leiding aan dit belangrijke project binnen de fusiepartners Coöperatie VGZ, IZA, Coöperatie Univé en Trias. Na diverse fusies zijn backoffices van diverse groepsonderdelen van generieke werkprocessen voorzien (harmonisering en uniformering). Deze worden ondersteund door het reeds bij een van de divisies in gebruik zijnde backoffice systeem. Een en ander maakte het mogelijk dat de organisatie intern op een eenduidige manier ging opereren en hierdoor efficiency voordelen behaalde. Tevens werd mogelijk dat met gebruikmaking van een generieke backoffice, naar buiten toe specifiek en uniek per label kon worden gehandeld.

Aanpak

Het programma betrof de coördinatie van alle activiteiten op groepsniveau en samenwerking met de diverse bedrijfsonderdelen van de groep. Daar het belang om dit programma op groepsniveau uit te voeren groot was en de uniformiteit in werkprocessen tussen de diverse labels maximaal te stimuleren, ging belangrijke aandacht uit naar het gezamenlijk laten optreden van de businessvertegenwoordigers van de bedrijfsonderdelen.

AO/IC analyse

Een analyse is uitgevoerd naar verbeterpunten van reeds in gebruik zijnde bedrijfsprocessen en ondersteuning. Belangrijke uitgangspunten: controle en beheersing van proces en organisatie, de AO/IC van de organisatie. De Interne Accountantsdienst heeft integraal onderdeel uitgemaakt van deze analyse.

Knelpunten ICT-architectuur

Ook de knelpunten in de ICT-architectuur zijn belicht en waar nodig aangepast.

Overleg in- en externe toezichthouders en medezeggenschap

Regulier overleg met de Centrale Ondernemingsraad, de accountantsdienst en de diverse externe toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank (DNB), vormden onderdeel van deze opdracht.