Succesvolle Kostenombuiging € 38 miljoen

Opdrachtgever: Raad van Bestuur
Rol: Programma manager

Doelstelling Kostenombuiging

KostenombuigingKostenombuigingRaimond Nicodem leidde als Programma Manager het kostenbesparingsprogramma (kostenombuiding)   (Meest Efficiënte Verzekeraar – MEZ). Dit was een vervolgopdracht na integratie (fusie) van vier zorgverzekeraars (Univé, VGZ, IZA en Trias). Door de bestuurder zijn veranderdoelen benoemd. Deze veranderdoelen zijn elk voorzien van een veranderprogramma, waarvan MEZ er een was.

Aanpak

Alle optimalisatie en integratieactiviteiten van de bestaande bedrijfsonderdelen zijn opgenomen geweest in dit programma. Het programma onderhield nauwe relatie met andere lopende programma´s en vormde het hart van de post-fusie integratie. Overleg met de toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank, de ondernemingsraad, en andere relevante partijen vormde onderdeel van deze opdracht.

Resultaat

De uitvoering van het programma behaalde een reductie op de structurele beheerskosten van ruim EUR 38 miljoen binnen een jaar.