Strategie en uitvoering internationale airline sales en reservations

Strategie en uitvoering internationale airline sales en reservations - Raimond Nicodem

Opdrachtgever: Executive Vice President Passage / Raad van Bestuur, KLM Royal Dutch Airlines
Rol: Programma Manager

Doelstelling Strategie en Uitvoering

De opdracht “strategie en uitvoering” bestond uit validatie van bestaand business plan, welke door de KLM-organisatie zelf was gemaakt, maar geen vertrouwen en draagvlak van de leiding genoot. Op basis van gesprekken met divisiedirectie en Raad van Bestuur is besloten tot het bepalen van een nieuwe strategie op het gebied van klantinteractie, op basis daarvan te komen tot een nieuw business plan en de uitvoering hiervan ter hand te nemen.

Raimond Nicodem kreeg de opdracht en leidde het volledige programma.

Reikwijdte van de opdracht

Icon customer survey questionnaire 1 | Raimond NicodemHet strategie en uitvoeringsplan behelsde de nieuwe aanpak van de markt, het integreren van alle reserveringsactiviteiten in Europa, het doen focussen van de Europese vestigingen op verkooptaken en het onderbrengen van de reserveringsactiviteiten in een aparte rechtsperoon.Gedurende de strategie-, business planningsfase en het accorderen van het business plan, kwamen de volgende elementen aan bod: het geven van strategisch advies aan divisie-directie en Raad van Bestuur, formuleren beleidsnotities ten behoeve van de directie, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Strategische focussing en positionering. Business planning, implementatieplanning en voorstel inrichting programmamanagement ten behoeve van de uitvoering.

Beheerste sociale verandering

Icon team crew group 1 | Raimond NicodemBegeleiding van alle sociale aspecten, interactie en overleg met de groeps-OR en centrale OR. Behandeling van de fiscale en juridische aspecten. IT-, telecommunicatie en marketingadvies. Voorstel tot integratie met loyalty programma en operations. Business plan is gemaakt, in alle gelederen besproken en door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen goedgekeurd ten behoeve van de uitvoering ervan. Tevens werd er frequent overleg met groeps OR, centrale OR en overleg met de Raad van Bestuur gevoerd over impact op de bedrijfscultuur en eventuele arbeidsonrust, daar dit programma samenviel met een tweetal andere grote reorganisaties.

Uitvoering – Opzet en besturing

Opzet van een nieuwe organisatie en besturing. Mede selecteren van management team leden afdelingen ICT, financiën, sales- en marketing. Samenstellen procedures en maken van opzet van Service Level Agreements terzake van de dienstverlening aan alle Europese vestigingen. Behelsde tevens de dealings, prijssetting en implementatie van de dienstverlening voor alle Europese landen, inclusief het lokaal onderhandelen met het general management van voornoemde landen.

Samenwerking medezeggenschap en vakbonden

Samenwerking met OR en vakbonden in Engeland. Assessments en integratie van alle Europese activiteiten van een, aan deze airline geliëerde, Ameriaanse airline. Integratie van alle front-office activiteiten van een dochtermaatschappij in Engeland.

Vervolgopdracht naar aanleiding van initiële opdracht

Vanuit de initiële opdracht werd verder vervolg gegeven aan de centralisatie van de Europese activiteiten. Dit behelsde het ontwerpen, de programma management en leiding van het realiseren van nieuwbouw ten behoeve van de Engelse vestiging van de nieuwe reservations afdeling. Alle dealings met projectontwikkelaars, juristen, lokale en provinciale overheid en de directie van de luchthaven, op welke grond het nieuwe pand werd gebouwd, waren onderdeel van het programma. Dit behelsde ook contacten met lokale investeringsbedrijven, verenigingen in de lokale gemeenschap, en een aantal spreekbeurten op economische seminars in de Engelse regio.

Oplevering op tijd

Project is op tijd en binnen de kaders opgeleverd.