Bewaking strategische uitgangspunten

Opdrachtgever: Voorzitter directie / Voorzitter Raad van Bestuur
Rol: Projectleider

Doelstelling

Raimond NicodemStrategische uitgangspunten - Raimond Nicodem gaf leiding aan de bewaking van de opgestelde strategische uitgangspunten en beoogde resultaten van zorgverzekeraar coöperatie VGZ u.a., welke vertaald zijn in uitvoeringsplannen.

Aanpak

Het voorbereiden en leiden van de 3-wekelijkse directievergaderingen terzake van de strategische uitgangspunten en beoogde doelen. Het mede, gezamenlijk met de directie van de divisie, bewaken van de actiepunten, welke in voornoemd overleg worden belegd. Het aanbrengen van een extern referentiekader. Toetsen van de deliverables van de uitvoeringsplannen aan beoogd doel. In samenwerking met de afdeling Planning en Control samenstellen van voortgangsrapportage en stuurinformatie. In samenwerking met het staforgaan Marketing en Communicatie aansluiten van de in- en externe communicatiebehoeften op de feitelijke in- en extern te communiceren uitingen.