Services Portfolio

Raimond Nicodem heeft een grote diversiteit en -scala aan professionele en praktische diensten aangeboden tot 1 oktober 2021. Deze diensten zijn allemaal gebaseerd geweest op uitgebreide internationale- en lokale ervaringen.

Strategie

Leidend motief in bedrijfsvoering. Geeft handen, voeten en uitvoering aan visie van ondernemingen en behaalt doelen.

Activiteiten:

 • Missie en visie concreet neerzetten
 • Focus aanbrengen, doelen haalbaar maken
 • Meten van voortgang (instrumentarium)
 • Voorzet voor het maken van keuzes om focus te houden
 • Realisatie van gestelde doelen

Getriggerd door:

 • Eigen initiatief
 • Eigen regie
 • Wederkerende activiteit, 
 • Kansen
 • Behoefte tot opfrissen

Portfolio

 • Bepalen Missie, Visie
 • Bepalen CSF’s / KPI’s
 • Neerzetten strategie
 • Opzetten globale planning voor implementatie
 • Analyse kloof tussen Missie, Visie en hudige performance
 • Ontwikkel klanttevredenheidsdoelen
 • Ontwikkel klanttevredenheidsdoelen
 • Accountbeheer / Management
 • Productportfolio / productontwikkeling
 • Standaard productvereisten / SLA’s

Bedrijfsadvies

Professionele hulp in uitvoering van ideeën. Bedrijfsleiding kreeg hierdoor handvatten op allerhande organisatorische gebieden.

Activiteiten:

 • Analyseren, inzicht verschaffen
 • De echte issues boven tafel
 • Optimalisatie van de bedrijfsvoering
 • Wenselijke of noodzakelijke verandering
 • Scenario planning
 • Project- en programmaleiding

Getriggerd door:

 • Kansen
 • Noodzaak
 • Eigen initiatief, eigen regie
 • Incidentele activiteit

Turnarounds

Inzetten van structurele verandering binnen ondernemingen. Een forse draai om gezond te worden of te blijven.

Activiteiten:

 • Crisisbeheersing (COVID-19, Brexit, etc.)
 • Aanpak om in te spelen op een sterk veranderende markt
 • Verslechterende situaties stoppen
 • Een sterke verbetering
 • Vermijden Speciaal Beheer situatie bank

Getriggerd door:

 • Externe factoren
 • Een crisis
 • Meerdere crises tegelijk
 • Afwentelen van neergang
 • Noodzaak herpositionering

Informatie Technologie / Telecom

 • Gegevens- / telefonienetwerk
 • Servers, database, interfaces
 • Bepaal de vereiste specificaties
 • Systeem- en netwerkbeveiliging
 • Zoeken naar alternatieve leveranciers
 • RFP naar systeemintegrators
 • Contract onderhandeling
 • Ontwerp en besluit bouw / koop
 • Trainen ondersteunend personeel

Interne- en Externe Communicatie

 • Opstellen communicatiestrategie
 • Revitalisering communicatiestrategie
 • Assistentie communicatie-afdeling
 • Communicatie naar uw klanten
 • Professionaliseren van communicatiemiddelen
 • Professionaliseren presentaties, vergaderingen en nieuwsbrieven

Planning en Coördinatie

 • Project management
 • Sparring partner / adviseur
 • Opstellen netwerkplanning
 • Opstellen activiteitenlanning
 • Bewaken voortgang
 • Spotten van verrassingen / nemen van maatregelen
 • Managemen van externe stakeholders
 • Risicoanalyse

Financiën en Financiële Functie

 • Openen bankrekening
 • UBO
 • CRS (Common Reporting Standard)
 • FACTA (Wet Naleving Bekastingwetgeving voor buitenlandse rekeningen
 • Grootboek instellen
 • Bepalen startdatum van bedrijf
 • Startkapitaal vaststellen
 • Inregelen van (tijdelijke) boekhouding
 • Initiële balans opstellen
 • Klantovereenkomsten opstellen
 • SLA / Prijsstellingen definiëren
 • Globale concurrentieanalyse
 • Externe rapportage
 • In- en externe beheerinformatie opstellen
 • Voorspellingen

Processen en Services

 • Beschrijven processen
 • Implementeren processen
 • Beschrijven procedures
 • IT-Services operaties
 • Financiële functie
 • Verkoop en Marketing
 • Personeel en Organisatie (HRM)
 • Klachtenbehandeling
 • Incidentencontroles en -management
 • Service Level Management
 • Inkoop
 • Systeem ondersteuning

Personeel en HRM Functie

 • Definieer arbeidsomstandigheden
 • Definieer arbeidsvoorwaarden
 • Lonen en salarisgebouw
 • Functiebeschrijvingen
 • Vakbondsonderhandelingen
 • Autorisatieschema’s opstellen
 • Opstellen beoordelingssysteem
 • Schema’s / Resourceplanning
 • Opzet / Onderhandeling OR

Opzet bedrijfs- en juridische entiteit

 • Bepaling type en vorm rechtspersoon
 • Opstellen statuten (t.b.v. notaris)
 • Opstellen aandeelhouders overeenkomst
 • Opstellen intentieverklaringen
 • Belastingstructuur definiëren
 • Oprichting juridische entiteit

Concurrentie analyse

 • Analyseren huidige operationele prestaties
 • Beoordelen prestaties versus klantbehoeften / percepties
 • Beoordelen prestaties concurrentie
 • Aanpassen / verbeteren van operationele prestaties

Locatiekeuze of opzet divisie

 • Locatieselectie
 • Opstellen bedrijfsdoelen
 • Vertaling naar locatie en gebouw
 • Opstellen functionele eisen
 • Vaststellen locatiecriteria
 • Selectie locatioes
 • Bezoek en analyse van locaties
 • Verslaglegging en beslisprocedure
 • Definiëren voorzieningen
 • Implementatie