Bestuursvoorzitter Stichting Unleashed Potential Group (UPG) – 2016 – Eind 2018

Start van het initiatief

Bestuursvoorzitter - Unleashed Potential Group - Raimond NIcodem

Raimond Nicodem is de oprichter en voormalig bestuursvoorzitter van Stichting ‘UPG, de ‘Unleashed Potential Group. Dit initiatief zet zich in door jonge professionals uit het Nederlands-Caribisch gebied verdere werkervaring te geven en de sociaal- en economische waarden van deze gebieden op een hoger plan te brengen.

StichtingUPG doet dit door een team van jonge professionals van de eilanden te laten werken aan projecten ten behoeve van deze eilanden om zo de twee doelstellingen (praktische werkervaring / toegepaste kennis) en het stimuleren van de economie in te vullen. Zaken als begeleiding, het stimuleren van teamwerk, respect en het toevoegen van echte waarden staan hierbij hoog in het vaandel.

Dit geeft een potentiële oplossing voor het probleem van ‘reverse migration’ (het na de opleiding niet terugkeren van deze mensen naar de betreffende eilanden).

De opzet was zowel maatschappelijk als sociaal: Een groep multidisciplinaire, jonge professionals uit Sint Maarten, gemengd met seniore ervaring uit Nederland. Gepassioneerd, vol energie, bundeling van persoonlijke kracht samen om gezamenlijk waardevolle zaken in de sociale economie van de Dutch Caribbean te creëren. Het zijn deze mensen die die droom uit laten komen. De sociale economie van Sint Maarten veranderen en verbeteren van binnenuit. Samen de kracht te ontwikkelen om samenhorigheid en solidariteit op te bouwen in de gemeenschap van Sint Maarten.

Tweeledig doel

  • Het leveren van kwaliteitsoplossingen aan het eiland Sint Maarten
    Bouwen aan het sociaal-economische systeem om meer welvaart te krijgen
  • “Leren door te doen”
    Problemen uit Sint Maarten oppakken en uitgebreide praktische ervaring opdoen door deze te analyseren, uit te werken en deze op te lossen

Als bestuursvoorzitter en drijvende kracht achter UPG, coachte Raimond de jonge professionals in het bestuderen van problematiek en het vinden van oplossingen.

Begin oktober 2018 heeft Raimond Nicodem het bestuursvoorzitter-schap overgedragen aan Carlvin A. Brooks.