BREXIT 2022 is geleverd

Wat betekent BREXIT?

BREXIT staat voor BRitish EXIT, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Zelfs vandaag de dag bestaat er voor veel bedrijven onduidelijkheid over de impact van de Brexit-deal.

BREXIT – Wanneer

Het Verenigd Koninkrijk (UK) heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie officieel verlaten.

Overgangsperiode BREXIT

Vanaf 1 februari 2020 is er een zogenaamde overgangsperiode (transitieperiode) actief geweest. Die overgangsperiode hield in dat het Verenigd Koninkrijk zich nog aan alle wetten en regels van de EU moest houden. Er veranderde in die overgangsperiode dus nog niets.

In deze overgangsperiode is door het VK en de EU gebruikt om over hun toekomstige relatie te onderhandelen.

BREXIT – Gevolgen

Regulering

De regeldruk voor bedrijven zal toenemen, compliance checks zullen toenemen, het aanvragen van de juiste documentatie/licenties zal langer duren en er zal gekeken moeten worden naar de zogenaamde oorsprongsregels (hierover meer elders op deze bladzijde).

Werkvergunningen

In de EU geboren burgers die in het VK werken en in het VK geboren burgers die in het buitenland werken, zullen te maken hebben met gewijzigde vereisten voor werk, verblijf en reizen.

Onderzoek Raimond Nicodem

Sinds april 2018 heeft Raimond Nicodem met een klein kernteam onderzoek gedaan naar de dynamiek van de uittreding van het VK uit de EU (BREXIT), de problemen en de kansen welke dit creëert. In dit onderzoek is veel ervaring opgebouwd van de materie.

Aanleiding onderzoek

Als gevolg van het uitblijven van oriënterende en voorbereidende stappen door het bedrijfsleven op deze forse economische en logistieke impact, is er door mij onderzoek gedaan. Dit onderzoek is op eigen titel en voor eigen rekening uitgevoerd.

De reden voor dit onderzoek was dat de uitkomst van een gedegen analyse, gefundeerd op de 10-tallen jaren aan management- en advieservaring, een praktisch toegankelijk pakket aan bruikbare kennis voor het bedrijfsleven zou gaan opleveren.

Tijdens het onderzoek bleek dat zowel in het VK alswel in de meeste Europese landen er nauwelijks activiteiten rond BREXIT waar te nemen waren, terwijl de implicaties fors waren.

Complexiteit door BREXIT nam vanaf 2021 extreem toe

Veel vermeende onduidelijkheden zijn door de resultaten van het onderzoek weggenomen, ook van de effecten van de Trade & Cooperation Agreement (TCA), de Rules of Origin (ROI) en Cumulation (productsamenstelling en gerelateerde heffingen).

Resultaten onderzoek

De veel gebruikte aanname dat de deal niet veel aan de oude situatie zou veranderen, werd door het onderzoek compleet onderuit gehaald

Het bleek al snel duidelijk dat de effecten van BREXIT groots waren en de te nemen maatregelen op strategisch niveau lagen, terwijl in de loop van 2019, 2020 en 2021 vreemd genoeg vooral operationele maatregelen werden genomen. Deze zullen wellicht op korte termijn soelaas bieden, maar zullen op lange termijn geen effectieve oplossingen bieden.

De economische effecten bleken het sterkst in het midden- en kleinbedrijf in het VK

 

Lezingen en inleidingen

Raimond heeft sinds september 2018 steeds in duo’s menig uitgebreide lezing gegeven over de diverse onderwerpen en gebieden welke door Brexit geraakt werden en zullen worden geraakt in de jaren na 2021 (logistiek, belasting, douane, bedrijfsvoering en inzicht in de politieke situatie in het VK).

De Trade & Cooperation Agreement blijkt ook nog eens de meest complexe ter wereld te zijn

De belangrijkste belemmering bleek dat bedrijven sterk afwachtend waren (kijken wat er komt tot zelfs de hoop dat BREXIT niet door zou gaan), geen hulp of advies zochten en daardoor verstoken bleven van echt inzicht in de problematiek. De negatieve effecten in het VK zelf bleken ook groter dan hier in Europa. Dit heeft later bij veel bedrijven gezorgd dat activiteiten belemmerd werden of zelfs moesten worden stilgelegd.

Advies aan Nederlandse organisaties

Raimond Nicodem heeft via Nicodem & Company met dit zelfde kernteam een reeks diensten geleverd aan in Nederland of België gevestigde organisaties, die hun positie en productportfolio in Nederland of België willen behouden of vernieuwen als gevolg van BREXIT.

Deze diensten omvatten alles om een soepele bedrijfsvoering te kunnen behouden en de continuïteit van de dienstverlening aan het klantenbestand te waarborgen.

Deze organisaties bevinden zich in alle type industrieën. De mensen die deze diensten afnemen zijn in het algemeen leidinggevende functies van in Nederland of België gevestigde ondernemingen. Ze zijn op zoek naar strategische afstemming met de gewijzigde positie, als gevolg van de Brexit, de herpositionering van hun diensten en ondersteuning bij de implementatie daarvan.

Analyse van de supply chain (leveringsketen) was essentieel

Letterlijk hulp bij het doorlichten van uw supply chain, het snel achterhalen van de knelpunten en u te adviseren hoe deze weg te nemen. Zo nodig namen we het project management hiervan op ons, zodat uw bedrijfsvoering ongestoord kon doorgaan.

Advies aan Internationale organisaties

Tevens heeft Raimond Nicodem via Nicodem & Company met het kernteam een reeks diensten geboden aan -voor in het VK- en daarbuiten gevestigde- organisaties, die als gevolg van BREXIT een nieuwe organisatie in Nederland of België willen oprichten. Dat werdt gedaan om hun organisatie vlotte toegang tot de Europese markt te kunnen behouden. Daarmee zal de continuïteit van de dienstverlening aan hun EU27-klantenbestand gewaarbord blijven.

De soorten organisaties variëren van branche tot sector. De mensen die deze service afnamen, waren leidinggevenden van bedrijven welke in het VK- en daarbuiten gevestigd zijn. Zij waren op zoek naar ondersteuning bij lokale implementatie van activiteiten in Nederland of België.

Na de exit van het VK  is er geen duidelijk gedefinieerd level playing field
Er is geen routekaart beschikbaar. Er zijn geen handleidingen, beleid en procedures beschikbaar om een bedrijf door de Brexit-overgang te begeleiden en te ondersteunen. Brexit is een unieke ervaring en kans. Brexit vereist derhalve brede expertise!

Strategische analyse in combinatie met digitalisering kan veel problemen structureel oplossen

Wat zijn de voordelen voor U?

  • Toegang tot een diepgaand inzicht in Nederland en de Nederlandse markten.
  • Gedetailleerde kennis met betrekking tot de oprichting van nieuwe bedrijven, wettelijke vereisten met betrekking tot registratie, personeelszaken, gebouwen, enzovoort.
  • Corporate ervaring, beschikbaar gemaakt voor MKB en grootbedrijf.
  • Toegang tot en gebruik van een sterk lokaal Nederlands netwerk.
  • Gedetailleerde kennis en ervaring uit de eerste hand van specifieke gebieden, zoals systeem- en infrastructuurveranderingen, boekingsmodellen, fiscale implicaties, inhuren en verhuizen van deskundig personeel, regelgevingskwesties, ontwerp van operationele modellen omvatten, enzovoort.
  • Operationeel beheer.
  • Toegang tot M & A-gerelateerde praktijkervaring.