BREXIT

Brexit - Post-transition opportunities after 1 January 2021

Met een klein kermteam heeft Raimond Nicodem sinds april 2018 onderzoek gedaan naar -en ervaring opgebouwd met- de dynamiek van de uittreding van het VK uit de EU en de kansen welke dit creëert. Met de volledige kennis kan de Trade & Cooperation Agreement Alle onduidelijkheden zijn daardoor weggenomen, ook op het gebied van de Trade & Cooperation Agreement, de Rules of Origin (ROI) en Cumulation. Raimond heeft menig uitgebreide lezing gegeven over diverse onderwerpen, welke door Brexit geraakt werden.

Nederlandse organisaties

Raimond Nicodem heeft via Nicodem & Company een reeks diensten geleverd aan in Nederland of België gevestigde organisaties, die hun positie en productportfolio in Nederland of België willen behouden of vernieuwen als gevolg van BREXIT.

Deze diensten omvatten alles om een soepele bedrijfsvoering te kunnen behouden en de continuïteit van de dienstverlening aan het klantenbestand te waarborgen.

Deze organisaties bevinden zich in alle type industrieën. De mensen die deze diensten afnemen zijn in het algemeen leidinggevende functies van in Nederland of België gevestigde ondernemingen. Ze zijn op zoek naar strategische afstemming met de gewijzigde positie, als gevolg van de Brexit, de herpositionering van hun diensten en ondersteuning bij de implementatie daarvan.

Wij helpen u letterlijk bij het doorlichten van uw supply chain, het snel achterhalen van de knelpunten en u te adviseren hoe deze weg te nemen. Zo nodig nemen we het project management hiervan op ons, zodat uw bedrijfsvoering ongestoord kan doorgaan.

Internationale organisaties

Tevens heeft Raimond Nicodem via Nicodem & Company een reeks diensten geboden aan voor in het VK- en daarbuiten gevestigde organisaties, die als gevolg van BREXIT een nieuwe organisatie in Nederland of België willen oprichten. Dat werdt gedaan om hun organisatie vlotte toegang tot de Europese markt te kunnen behouden. Daarmee zal de continuïteit van de dienstverlening aan hun EU27-klantenbestand gewaarbord blijven.

De soorten organisaties variëren van branche tot sector. De mensen die deze service zullen kopen, zijn leidinggevenden van bedrijven welke in het VK- en daarbuiten gevestigd zijn. Zij zijn op zoek naar ondersteuning bij lokale implementatie in Nederland of België.

Na de exit van het VK  is er geen duidelijk gedefinieerd level playing field
Er is geen routekaart beschikbaar. Er zijn geen handleidingen, beleid en procedures beschikbaar om een bedrijf door de Brexit-overgang te begeleiden en te ondersteunen. Brexit is een unieke ervaring en kans. Brexit vereist derhalve brede expertise!

Wat waren de voordelen voor U?

  • Toegang tot een diepgaand inzicht in Nederland en de Nederlandse markten.
  • Gedetailleerde kennis met betrekking tot de oprichting van nieuwe bedrijven, wettelijke vereisten met betrekking tot registratie, personeelszaken, gebouwen, enzovoort.
  • Corporate ervaring, beschikbaar gemaakt voor MKB en grootbedrijf.
  • Toegang tot en gebruik van een sterk lokaal Nederlands netwerk.
  • Gedetailleerde kennis en ervaring uit de eerste hand van specifieke gebieden, zoals systeem- en infrastructuurveranderingen, boekingsmodellen, fiscale implicaties, inhuren en verhuizen van deskundig personeel, regelgevingskwesties, ontwerp van operationele modellen omvatten, enzovoort.
  • Operationeel beheer.
  • Toegang tot M & A-gerelateerde praktijkervaring.