Chief Executive | Nicodem & Company

Nicodem & Company | 2003 – oktober 2021

Nicodem & Company - Chief Executive

Het jaar 2003 is tevens de tijd waarin hij zijn huidige bedrijf ‘Nicodem & Company’ oprichtte. Tussen 2004 en 2006 werd Raimond Nicodem programma manager bij VGZ, waar hij de strategische focus van het bedrijf neerzet voor de komende vijf jaar. Tussen 2007 en 2015 werkt Nicodem voor verschillende bedrijven zoals ‘VGZ’, ‘Univé’, ‘Humanitas DMH’, ‘Oracle’, ‘Accenture’ en ‘BearingPoint’, waarbij hij zich bij alle functies bezig houdt met strategie en consultancy. Nicodem is tussen 1997 en 2003 partner bij ‘KPMG’. Deze werkzaamheden vormen de focus van zijn eigen bedrijf ‘Nicodem & Company’.

Bij ‘Nicodem & Company’ houdt Raimond Nicodem zich bezig met consultancy in de strategische hoek. Hij dacht nieuwe concepten en positioneringen uit die de voorbode zijn van grote veranderingen binnen specifieke bedrijven. Als programma directeur leidde hij deze veranderingen in opdracht van directie en bestuur van zijn cliënten.

Rode draad

De rode draad in zijn werkzaamheden is om lastige situaties in beweging te krijgen. Deze situaties zijn vaak politiek beladen en leveren in de regel een hoop weerstand op. Het is daarbij zijn taak om een brug te vinden tussen de knelpunten die dit met zich meebrengt en het implementeren van een nieuwe strategie. De focus ligt op de mens-factor, wat Nicodem zelf beschouwt als de sleutel van het succes. Door respect te hebben voor de omgeving en de cultuur van het bedrijf, komt hij al vrij snel tot ‘speaking terms’ met alle betrokken partijen.

Op deze manier kan een ‘vastgeroest’ bedrijf tot bloei komen met behulp van begeleiding en kunnen prestaties neergezet worden met ‘eigen’ mensen. Dit geldt voor zowel grote bedrijven als voor MKB’s.

Nicodem & Company adviseert organisaties op het gebied van beleid, ontwerp, inrichting en ondersteuning van hun primaire processen en de daarmee gepaard gaande besturings-, veranderingsvraagstukken en de implementatie hiervan. Grote en middelgrote organisaties kunnen putten uit onafhankelijke, ruime ervaring op deze terreinen. Deze ervaringen zijn opgedaan in een groot aantal branches en bij gerenommeerde bedrijven en instellingen.

Specialiteiten

Specialiteit zijn problemen, fricties in het bedrijf, spanningen in de bestuurslaag of tussen de bestuurslagen onderling, continue weerbarstigheid in de dialoog met bijvoorbeeld de ondernemingsraad. Gordiaanse knopen en onontwarbare complexe problematiek worden tot behapbare materie gekneed. Daarna worden oplossingsrichtingen geduid en transparant en daadkrachtig uitgevoerd.

Ervaringen, opgedaan in complexe verandertrajecten, fusies en de-integraties, worden gebundeld in een praktische, op maat gesneden aanpak. Door de pragmatische werkvorm wordt aan de oplossingsrichtingen handen en voeten gegeven om zo te komen tot een uniek resultaat. Eigen personeel van de organisatie wordt enthousiast ingezet op de juiste plekken, zodat synergie en regie hand in hand gaan. Hierdoor blijft de kennis ook achter in de organisatie na afronding van een traject.

Belangrijke zaken worden met elkaar gedeeld: passie, drive, focus op resultaat en groot vermogen tot realisatie.