Visie Raimond Nicodem

De visie van Raimond Nicodem op de diverse aspecten van markt en -ontwikkelingen, opdracht, opdrachtgever en aanpak van veranderingen in projecten.

Nieuwe ontwikkelingen leggen stevige druk op organisatie

Visie op nieuwe ontwikelingen - Raimond NicodemExterne integratie, digitalisering, robotisering, veranderde wetgeving en normen en waarden brengen veel nieuwe mogelijkheden in het bedrijfsleven. Dit betreft zowel producten als diensten. Daardoor zijn de ‘technische’ mogelijkheden tot transparant kunnen opereren toegenomen. Dit alles legt een uitdagende druk op de organisatorische aspecten. Transparantie is troef en dat kan behoorlijk bedreigend zijn. Tevens  stelt transparantie hogere eisen aan de belangrijke relatie tussen klant en organisatie. Daarbij is verandering een constante geworden. Het vormt een complex geheel van te managen ontwikkelingen.

Klant, markt en medewerkers willen duidelijkheid

Visie op klant en markt over duidelijkheid - Raimond NicodemNon-transparante organisaties krijgen steeds meer ‘last’ in deze markt: voorbij- of weglopende klanten, de zogenaamde ‘churn’. Met de huidige digitale middelen is eenvoudig te zien waar er in de markt voor hoeveel geld iets te koop is. Een organisatie waarvan de diensten en producten meer kosten dan bij de concurrent en waar de “added value” niet meteen duidelijk uit blijkt, heeft het steeds lastiger. Daarnaast is het in de krapper wordende arbeidsmarkt behouden van kwalitatief goed personeel en het aantrekken van potentiële medewerkers ook van groot belang.

Visie: Opdracht is altijd maatwerk

Visie op maatwerk - Raimond NicodemElke organisatie kent haar eigen cultuur, dynamiek en problematiek. Daarom is altijd door mij een specifieke aanvliegroute gebruikt. De kracht qua aanpak zit in dit maatwerk en inlevingsvermogen in de organisatie. Dit maatwerk werd uiteraard ondersteund door algemene en generieke principes.

Afdalen tot de kern issues

Visie op afdalen tot de kern issuesBinnen de aanpak en uitvoering kijk ik altijd naar onderliggende aspecten, problemen en uitdagingen. De juiste aanleiding is hét fundament voor een verandering. Dan pas kan er gebouwd worden aan een duurzame  oplossing. Steeds weer is de juiste aanleiding belangrijk geweest voor een gedragen eindresultaat.

Geen dikke rapporten

Visie op dikke rapporten - Raimond NicodemDikke rapporten en veel tekst blijken al lang niet effectief te zijn. Door veel tekst wordt het snel onoverzichtelijk. Daarnaast schrikt het in de regel af om de daad bij het woord te voegen. Werken met bondige tekst, beelden, schema’s en overzichten zijn voor mij dé manier om alle belanghebbenden goed inzicht te geven. Letterlijk het inzichtelijk maken wat er speelde qua problematiek en noodzaak maakt energie en creativiteit los in de organisatie. Dit bespoedigt weer voortgang en resultaat.

Opdrachtgever: Lef en besluitvaardigheid belangrijk

Lef en besluitvaardigheid belangrijk - Raimond NicodemDe opdrachtgever moet bij mij passen en ik moet bij de opdracht passen. Als gevolg van het type opdracht zijn tegenstelling in belangen binnen de organisatie, spanningen en escalaties meer regel dan uitzondering. Dat maakt dat een goede klik en relatie met mijn opdrachtgever altijd essentieel is geweest voor het welslagen.

Het enige wat mijn opdrachtgever hoeft te tonen is durf. Al het andere: kennis en kunde om de resultaten te bereiken, en het mobiliseren van medewerkers breng ik zelf mee. Die combinatie geeft vertrouwen en commitment resultaten te bereiken in- en met de onderneming.

Mijn opdrachtgevers zijn in de regel seniore leidinggevenden in de organisatie, zoals lid van de Directie, Divisiedirectie, Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.

Werkveld is vaak nog onduidelijk

Werkveld in het begin vaak onduidelijkIn de praktijk blijkt een vraag, probleem of uitdaging veelal achterliggende en soms nog niet zichtbare aspecten te hebben. Het kunnen omgaan met het ontbreken van een directe, strak omlijnde opdrachtomschrijving is mijn kracht. In een later stadium werd deze dan samen met de opdrachtgever verder samengesteld of bijgesteld.

Denken én doen

Denken en doen - Raimond NicodemOmdat ik zowel op het strategische als operationele niveau advies verleen en ook de daadwerkelijke uitvoering van programma´s, projecten en/of deelprojecten ter hand neem, begeleid ik hierdoor actief de gewenste beweging en laat deze tot resultaat komen. Regievoering en programma management zijn daarbij belangrijke kernaspecten bij de uitvoering.