Uitgebreid Curriculum

Uitgebreid curriculum - Raimond Nicodem

De opgedane kennis en ervaringen uit het werkzame bestaan van Raimond Nicodem zijn terug te vinden in zijn uitgebreide curriculum.

Met deze rijkdom aan kennis heeft hij persoonlijk bijgedragen aan de opzet en begeleiding van strategische veranderingen in organisaties. Raimond geeft af en toe nog gastcolleges op Hogescholen en Universiteiten.

Kern in niet-alledaagse zaken

Raimond’s expertise heeft altijd gelegen in het aanpakken en oplossen van de meest lastige ‘issues’ in organisaties. Deze ‘issues’ hebben altijd één ding met elkaar gemeen gehad: ze zijn vaak politiek geladen en als gevolg van hoge weerstand lastig op te pakken en tot resultaat te brengen. Hij bedacht nieuwe, creatieve concepten en positioneringen voor dergelijke zaken. Hij bereidt bedrijven op die manier voor op veranderingen die zich aandienden. Zijn kracht ligt in het altijd op zoek zijn naar een oplossing én die oplossing ook handen en voeten geven.

Oog voor bedrijf en mens

Het bereiken van resultaten met een goed oog voor zowel het bedrijf als de menselijke factor. Het belang van deze menselijke factor (het samenspel tussen personeel, leiding en medezeggenschap) leidt altijd tot grote tevredenheid bij klanten. De stijl van Raimond Nicodem als adviseur en bestuurder is altijd betrokken, persoonlijk en onafhankelijk. Zijn hoge conceptuele niveau zorgt ervoor dat hij constant op zoek is naar de vragen achter de vragen en de problemen achter de problemen, waardoor hij meerdere stappen vooruit kan denken.

Competenties

Raimond’s kracht was om zaken zo praktisch mogelijk te maken, zodat alle betrokken partijen konden begrijpen wat er gebeurde en een complex probleem in hapklare brokken gesmeed kon worden. Op deze manier kon een gezamenlijke route bepaald worden die kansrijk en succesvol was en zo tot positief effect leidde.

Uitgebreide werkervaring

Schets van internationale werkervaring van Raimond Nicodem. Per bedrijf wordt een bondige beschrijving gegeven van de activiteiten en verantwoordelijkheden:

40 jaar internationale kennis

Bovenstaande werkzaamheden vormden de focus van zijn bedrijf ‘Nicodem & Company’, wat eind eind 2002 opgericht werd en succesvol heeft geopereerd tot eind september 2021. Als Chief Executive bracht hij daarmee haast 40 jaar internationale kennis en ervaring in senior management en executive functies met zich mee. Hier kon ieder bedrijf, klein of groot, gebruik van maken.

Raimond geeft af en toe gastcolleges aan Hogescholen en Universiteiten. Raimond is tevens verbonden geweest aan de Business School TIAS van de Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij Masterclasses over actuele en impactvolle ontwikkelingen doceerde.

Externe profielen

Achtergrond

Studierichting Electronica - Raimond NicodemRaimond Nicodem bracht zijn jeugd door in Rotterdam, waar hij in 1981 de Christelijke MTS – Studierichting Electronica afrondde en naar Den Haag ging om Hogere Informatica te studeren aan de ‘HTS Wegastraat’. Hogere Informatica was toentertijd een net nieuw gestarte opleiding aan de HTS. Later is deze opleiding overgegaan naar HTS/TH Rijkswijk.

Naast informatie analyse, administratieve organisatie, systeembouw en wiskunde, lag de nadruk meer op de sociale aspecten en de effecten van automatisering in plaats van op het technische aspect van hoe computers feitelijk opgebouwd zijn.

Informatiekunde en Informatisering

Informatiekunde en informatisering - Raimond NicodemInformatiekunde en informatisering besloegen maar een klein deel van het onderwijs. De focus lag op het leren van datgene wat ten grondslag ligt aan informatica en informatieanalyse. Door zijn opleiding kan Nicodem huidige technologische innovaties plaatsen in een historisch perspectief. Dat ervaart hij als een groot voordeel. Hij vergelijkt dit met de huidige maatschappij, waarin veel zaken met betrekking tot informatica te veel als vanzelfsprekend worden aangenomen, omdat de nadruk minder ligt op de sociale aspecten en organisatie achtergrond.

Nederlands Recht & Electronic Commerce

Na de afronding van de opleiding ‘Hogere Informatica’ besloot Raimond Nicodem ‘Nederlands Recht’ te studeren aan de ‘Open Universiteit Nederland’.

Tussen 1999 en 2001 behaalde Nicodem tevens zijn postdoctorale opleiding ‘Electronic Commerce’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier leerde hij over de marketing en positionering van ‘Electronic Commerce’ vanuit een juridisch perspectief. Dit ging voornamelijk over betalingsverkeer, beveiliging en datamanagement. Hoewel het al ruim 15 jaar geleden is dat Nicodem deze opleiding volgde, is het volgens hem nog steeds actueel. “De techniek is vooruit geschreden en de markt heeft een enorme dynamiek gekregen.

Organisaties teveel stilgestaan

Toch hebben veel organisaties in de afgelopen decennia relatief gezien stilgestaan. Er is te weinig gedaan met de vele mogelijkheden van klantbediening en technologische ontwikkelingen. “Pas nu beginnen bedrijven hier voorzichtig mee op een doelmatige manier te experimenteren”, aldus Nicodem. Volgens hem staat dit in contrast met de vlucht die de techniek heeft genomen. Ook de markt is een stuk volwassener geworden. Alles is het gevolg van veel organisaties die te traditioneel blijven opereren. Om de huidige markt goed te bedienen is een forse omslag nodig. Dit is van meet af aan de focus is geweest van Raimond’s werkzaamheden.