Consultant – Prime Benelux (1983-1985)

Prime Computer Benelux BV

Organisatie

Prime Computer - Consultant Raimond NicodemPrime Computer, Inc., Amerikaanse producent van super-minicomputers, Hoofdkantoor Benelux.

Raimond Nicodem begon zijn carrière bij het Amerikaanse bedrijf ‘Prime Computer’, waar hij als consultant werkzaam was op het gebied van cliënten ondersteuning in de Benelux. Hij hield zich bezig met de ondersteuning van software installaties en de optimalisatie van bedrijfssystemen.

Werkzaamheden

Raimond Nicodem is als consultant werkzaam geweest op het gebied van de cliëntenondersteuning binnen Field Engineering. Als eerste aanspreekpunt van de cliënten gaf Raimond adviezen met betrekking tot software installaties en optimalisering van bedrijfssystemen. Hier viel ook het (her)inrichten van systemen onder. Raimond was als consultant zeer succesvol in het analyseren van allerhande problematiek, bij zowel klanten als bij Prime zelf.

Ontwerp en ontwikkeling serviceprocessen en -systemen

Na een interne analyse op zijn eigen initiatief, heeft consultant Raimond een geheel nieuw storingsafhandelings- en klantmanagementsysteem ontworpen, ontwikkeld en gebouwd. Dit leidde tot een bijzondere verbetering van zowel de interne organisatie als de buitendienst.

Interesse internationale subsidiaries van de organisatie

Door de succesvolle ontwikkeling en implementatie van de serviceprocessen en systemen in de organisatie, ontstond een groeiende interesse vanuit de buitenlandse subsidiaries van de organisatie. In eerste instantie kwam deze interesse uit Denemarken en Zweden; vlak daarna kwam ook Canada in beeld, waar Raimond Nicodem aan de wieg stond van het ontwerp van een groot logistiek- en servicesysteem, te bouwen in Prime INFORMATION. Het Amerikaanse moederconcern nam de serviceprocessen over en ontwikkelde deze verder voor de Amerikaanse markt.


Prime INFORMATION
Prime Information was gebaseerd op het Generalized Information Retrieval Language System (GIRLS), ontwikkeld door Richard Pick voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. Devcom, een wederverkoper van Microdata, schreef in 1979 een Pick-stijl databasesysteem genaamd INFORMATION in FORTRAN en assembler.INFO/BASIC, een variant van Dartmouth BASIC, werd gebruikt voor databasetoepassingen. 

Prime Information was een 4GL-systeem dat draaide op het Prime PRIMOS-besturingssysteem. Prime Information maakte een snelle 4GL- of 4GL-achtige ontwikkeling van applicaties rond relationele of quasi-relationele databasestructuren mogelijk. Na een reeks evoluties en overnames is Prime Information nu een verouderd onderdeel van de Rocket U2-softwaresuite.