General Manager Interleaf, Inc – 1988

Interleaf, Inc.  European Support Center (1988-1990)

Organisatie

General Manager - Interleaf, Inc. - European Support CenterAmerikaanse producent technische publicatiesoftware

Vanuit zijn werkzaamheden bij ‘Prime’ kwam Nicodem vervolgens terecht bij ‘Interleaf’, een Amerikaans ‘Electronic Publishing’ bedrijf waar hij tussen 1988 en 1990 General Manager was van het Europese Support Centrum.

Locatieonderzoek en opzet organisatie

Na het uitvoeren van een locatieonderzoek voor het Amerikaanse concern is Raimond Nicodem als general manager verantwoordelijk geweest voor de opzet en ontwikkeling van het Europese technisch ondersteuningscentrum.

Algemene leiding

Raimond Nicodem had de algemene leiding over dit centrum en ontwikkelde een elektronisch netwerk om de diverse Europese maatschappijen te koppelen met de Amerikaanse moederorganisatie. Tevens is door Raimond een gecentraliseerd internationaal relatiebeheersysteem gerealiseerd. Tot zijn activiteiten behoorde ook het ontwerp en de opzet van een systeem voor afhandeling van binnenkomende telefonische hulpvragen (customer services en service management) en de daaraan gekoppelde escalatieprocedures.

Activiteiten

Dit centrum hield zich voerde de licentieadministratie van de producten en registreerde alle verkoopactiviteiten van de Europese dochterondernemingen- en distributeurs. Onder Raimonds leiding is een hoge optimalisatie van de internationale operaties verwezenlijkt en betere Europese acceptatie gerealiseerd. Hiervoor zijn bestaande Amerikaanse administratieve processen herontwikkeld, alvorens deze te implementeren en internationaal succesvol te laten werken.

Internationale referenties

Raimond Nicodem was als General Manager een enthousiaste initiator voor het bevorderen van internationale contacten binnen het concern. Hiervoor zijn vele Europese en internationale seminars en besprekingen binnen de functie van dit kantoor gehaald.

Reference site voor het CBIN/NFIA (Commissariaat Buitenlandse Investeringen in Nederland), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken.