Bepalen post-fusie strategie

Opdrachtgever: Directievoorzitter
Rol: Adviseur

Doelstelling

Doel is een duidelijke strategie, goede focus en uitvoerbare doelstellingen te formuleren, welke door de afzonderlijke divisies gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd worden na de fusie. Daarnaast ontstaat er betere markt(be)werking en een beter op de markt aangepaste dienstverlening, doordat de relatie tussen de bedrijfsonderdelen transparant is geworden en op elkaar afgestemd is. Daardoor ontstaat een beter bestuurbaar en beheersbaar geheel.

Aanpak

Gezamenlijk met de divisies, uitzetten en invullen van de strategie. Formuleren van heldere strategische kaders, aanbrengen van focus, maken van keuzes en toetsen op uitvoerbaarheid. Bepalen van portfolio. Inzetten van resultaatgericht opereren. Begeleiden van de ontwikkelingen binnen de divisies. Begeleiden van de veranderingen. Kwaliteitstoetsing op de resultaten. Aan de directie spiegelen van bewegingen welke niet leiden tot de gewenste resultaten. Adviseur van de Directievoorzitter. Frequente afstemming met de Raad van Bestuur.