Bepalen post-fusie strategie

Opdrachtgever: Directievoorzitter
Rol: Adviseur

Doelstelling Bepalen post-fusie strategie

post-fusie strategieDoel is het duidelijk bepalen van een post-fusie strategie na het fuseren van Coöperaties VGZ en Univé, het aanbrengen van een goede focus en uitvoerbare doelstellingen te formuleren, welke door de afzonderlijke divisies gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd worden na de fusie van de twee bedrijven. Daarnaast ontstaat er betere markt(be)werking en een beter op de markt aangepaste dienstverlening, doordat de relatie tussen de bedrijfsonderdelen transparant is geworden en op elkaar afgestemd is. Daardoor ontstaat een beter bestuurbaar en beheersbaar geheel. Raimond Nicodem is gevraagd deze opdracht vorm te geven en uit te voeren.

Aanpak

Aanpak - Raimond NicodemGezamenlijk met de divisies, uitzetten en invullen van de post-fusie strategie. Formuleren van heldere strategische kaders, aanbrengen van focus, maken van keuzes en toetsen op uitvoerbaarheid. Bepalen van portfolio. Inzetten van resultaatgericht opereren. Begeleiden van de ontwikkelingen binnen de divisies. Begeleiden van de veranderingen. Kwaliteitstoetsing op de resultaten. Aan de directie spiegelen van bewegingen welke niet leiden tot de gewenste resultaten. Adviseur van de Directievoorzitter. Frequente afstemming met de Raad van Bestuur.