Hoofd Programma Management Office (PMO)

Programma Management Office (PMO)

Opdrachtgever: Raad van Bestuur
Rol: Hoofd Programma Management Office (PMO)

Doelstelling

Hoofd Programma Management Office (PMO) - Raimond NicodemHoofd Programma Management Office (PMO) - Raimond NicodemDe Raad van Bestuur van Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) nam in 2009 een besluit om de werkwijze van de succesvolle opstart en uitvoering van het structurele kostenbesparingsprogramma “De Meest Efficiënte Zorgverzekeraar (MEZ)” te integreren met het Focus Programma Bureau, welke op concern niveau actief was.

Resultaat

Dit heeft geleid tot de opstart en inrichting van het Program Management Office, welke door Raimond Nicodem geleid ging worden als Hoofd Programma Management Office (PMO). Het PMO fungeert als spil tussen de Raad van Bestuur en directie. De Raad van Bestuur verwacht hiermee een beter inhoudelijk bestuurbaar en gecontroleerd investeringsproces voor projecten en programma’s te verkrijgen, dat bewaakt wordt op voortgang en resultaat. Tevens worden hierdoor de kosten en baten voortdurend inzichtelijk, kan er gestuurd worden op prioriteiten, en worden voortgang en uitkomsten van projecten bewaakt. Het PMO heeft daarnaast een adviserende rol richting Raad van Bestuur.

Efficiëntie en effectiviteit

De projecten en programma’s hebben tot doel een hoge mate van efficiëntie en effectiviteit te bereiken, zodat de premiestellingen concurrerend kunnen blijven op lange termijn. Het PMO bewaakt tevens de voortgang op aanbevelingen in de Management Letters per kwartaal van de Interne Accountants Dienst (IAD).

Inhoudelijke ondersteuning

Het PMO geeft ook inhoudelijke ondersteuning en advies bij op te stellen business plannen en uit te voeren projectactiviteiten.

Raimond Niocodem rapporteerde als Hoofd Programma Management Office aan de Raad van Bestuur.