Professioneel – Ondersteuning Voorzitter Directie

Opdrachtgever: Voorzitter Raad van Bestuur

Doelstelling Professioneel – Ondersteuning Voorzitter Directie

Ondersteuning Voorzitter DirectieRaimond Nicodem heeft 2 jaar lang de Voorzitter van de Directie van VGZ ondersteuning gegeven met o.a. de volgende taken:  .

Reikwijdte van de opdracht

  • Verlichten van het takenpakket van de Directievoorzitter
  • Bijwonen van de Directievergaderingen
  • Bijwonen van werkoverleggen tussen de Directievoorzitter en de Raad van Bestuur. Richting geven aan de te behandelen onderwerpen. Opbrengen ter zake doende onderwerpen
  • Het bilateraal in contact treden met de voorzitter van de Raad van Bestuur in het kader van ter zake doende onderwerpen

Overig

Ad interim lid van de directie