Vier waardevolle Speerpunten

Speerpunten

Unieke kennis en ervaring na retirement in 2021, via een andere invalshoek ingezet, leveren vier waardevolle onderwerpen op. Echte praktische en effectieve hulp op bekende terreinen.

Alle opgedane kennis en ervaringen van Raimond Nicodem worden benut om deze problematiek en uitdagingen te lijf te kunnen.

Speerpunten