Drs. Martin Houben | Voorzitter Centrale OR | Univé-VGZ-IZA-Trias –

Drs. Martin Houben - Voorzitter COR

Martin Houben

OR en consultant vormen sterk tandem

Het vernieuwingsproces dat VGZ al in 2002 inzette, had tot doel het bestaande administratieve systeem te vernieuwen. Het moest een generiek geheel worden dat in de toekomst ook diensten buiten de VGZ-organisatie kon leveren. Tegelijkertijd moest de nieuwe Basisverzekering in het hele systeem worden gevlochten, samen met nieuwe offertesystemen en systemen en processen voor onze call centers. Bij elkaar een zeer ingrijpende operatie, die tot de eerste helft van 2004 aanzienlijke vertraging opliep.

Binnen VGZ’s ondernemingsraad heerste het gevoel dat het project was vastgelopen. OR-voorzitter Martin Houben: “De zaak moest weer worden vlotgetrokken. Met die bedoeling kondigde het VGZ-bestuur in december 2004 aan dat de programmaleiding aan Raimond Nicodem was toegewezen, de extern adviseur die al een paar maanden
eerder bij dit project betrokken raakte. Met een groter mandaat op zak zou hij de zaak
weer in beweging moeten krijgen. Dat idee werd door ons met de nodige reserve ontvangen. Iemand van buiten inhuren die misschien na verloop van tijd een andere uitdaging zou aannemen, dat leek ons aanvankelijk wat riskant.”, aldus Martin Houben

Met de signalen die wij binnen de organisatie opvingen, deed hij ook echt iets

Een voor ons onbekend gezicht met een andere stijl van communiceren en dat was in het begin even wennen. Wat wel snel opviel was dat hij met de signalen die wij binnen de organisatie opvingen ook echt iets deed.” Engelsman kan dat beeld alleen maar bevestigen. “Het leek erop dat hij als externe makkelijker de juistheid van dergelijke signalen kon verifiëren en ook een grotere bereidheid had om dat daadwerkelijk te doen.

De aanvankelijke scepsis ten opzichte van ‘nieuwkomer’ Raimond Nicodem verdween snel. Dat
was voor een belangrijk deel te danken aan de rol die hij speelde binnen de OR-projectgroep, aldus MArtin Houben

Lees hier voor het volledige artikel

 

Author: Raimond Nicodem

Meer dan 40-jaar internationale operationele- en executive ervaring. Strateeg, Bedrijfsadviseur en Turnaround specialist. Met pensioen.