Drs. Michiel Walsteijn | Executive Director of Healthcase Division | Oracle Netherlands

Michiel Walsteijn

Michiel Walsteijn

Voor de mogelijkheden van dit soort oplossingen heeft hij een getraind oog. De acceptatie van ideeën die hij wist te bereiken, zorgde voor vertrouwen. 

De belangen die aan beide kanten speelden wist hij ook goed in te schatten. Als programma-manager van het PinPas project heeft hij ervoor gezorgd dat er bij VGZ zowel intern als in de relatie met Oracle een besluitvaardigheid ontstond die zorgde voor een groot oplossend vermogen. Door de juiste randvoorwaarden te scheppen wist hij weer vaart te brengen in het programma.”, aldus Michiel Walsteijn.

Common interest should serve the project the best. “The acceptance of ideas which he reached, made …” (lees meer, download PDF )

Author: Raimond Nicodem

Meer dan 40-jaar internationale operationele- en executive ervaring. Strateeg, Bedrijfsadviseur en Turnaround specialist. Met pensioen.