Mr. Paul Engelsman RCF | Counter Fraud Officer | IZA

Paul Engelsman (VGZ-IZA)

Als onderdeel van mijn activiteiten binnen de Ondernemingsraad, heb ik het genoegen om langdurig met Raimond Nicodem te werken in verschillende bijeenkomsten.

Indruk door directe manier van communiceren

Frequent heeft Raimond in deze overleggen indruk gemaakt door zijn directe manier van communicatie en openheid in de informatie-uitwisseling. In gebieden waar Raimond betrokken was kon, als gevolg van zijn deelname aan de overleggen, de Ondernemingsraad de uitvoering van haar taken op een zorgvuldige wijze op zich nemen.

Author: Raimond Nicodem

Meer dan 40-jaar internationale operationele- en executive ervaring. Strateeg, Bedrijfsadviseur en Turnaround specialist. Met pensioen.